Klubka - Netradiční klubovna

Turistický oddíl pro děti a mládež

Projekt Klubka vznikl na podzim v roce 2003 za podpory mezinárodní organizace podporující mladé dobrovolníky Make a Connection, Nadace rozvoje občanské společnosti a firmy Nokia, která podobné projekty z velké části financuje. Díky těmto organizacím a našemu vlastnímu přičinění nám byl přidělen grant v hodnotě 19 500Kč, který jsme použili na výbavu klubovny, kterou nám bezplatně poskytl Městský úřad v Šenově. Do roku 2003 jsme fungovali jako neformální skupina, která se pravidelně scházela na pátečních schůzkách, jezdila na společné výlety, stanování a pořádala jiné zážitkové akce.

onas1

Vzhledem k tomu, že se osazenstvo rozrostlo, rozhodli jsme se vstoupit do Asociace turistických oddílů mládeže, která dala našemu našemu oddílu nejen status zaštítěné organizace, ale především nám otevřela nové obzory v rovině turistiky, tábornictví a nabízí nám nespočet zajímavých regionálních i celostátních akcí.

Programem v Klubce se snažíme dětem přiblížit základní osobnostně sociální návyky a vztah k přírodě. Nabízíme dětem tradiční hodnoty, kterými se snažíme alespoň částečně konkurovat trendům moderní přetechnizované doby. Učíme děti odpovědnosti, zvládat agresivitu, vážit si cizího majetku, respektovat druhé, vyrovnávat se s neúspěchy, nebát se spontánního projevu, sdělit bez ostychu svůj názor, respektovat druhé ve skupině a mnoho dalších sociálních a psychologických návyků, jejichž záměrem je kladně působit na zdravý rozvoj osobnosti.

Kromě pravidelných pátečních schůzek, kdy každé ze setkání trvá necelé dvě hodiny, pořádáme výlety, vícedenní výpravy do hor a do okolí našeho města. V poslední době se čím dál víc účastníme akcí asociace ať soutěžních, městských her či pochodů. Dále se setkáváme na Mikulášských a vánočních besídkách, na zimních radovánkách na sněhu či na ledě, pro rodiče a přátele Klubky pořádáme plesy a především jezdíme na letní tábory, které považujeme za vyvrcholení naší celoroční činnosti.