O nás

Klubka

Název Klubka je inspirovaný slovem klubovna, ve které to kdysi dávno začalo.

Historie

Před rokem 2003 jsme fungovali jako neformální skupina, která se pravidelně scházela na pátečních schůzkách. Jezdili jsme na společné výlety, stanování a pořádali i jiné zážitkové akce.

Projekt Klubka vznikl na podzim v roce 2003 za podpory mezinárodní organizace podporující mladé dobrovolníky Make a Connection, Nadace rozvoje občanské společnosti a firmy Nokia. Díky těmto organizacím a našemu vlastnímu přičinění nám byl přidělen grant v hodnotě 19500 Kč, který jsme použili na výbavu klubovny, kterou nám bezplatně poskytl Městský úřad v Šenově.

Vzhledem k tomu, že se osazenstvo rozrostlo, rozhodli jsme se vstoupit do Asociace turistických oddílů mládeže, která dala našemu našemu oddílu nejen status zaštítěné organizace, ale především nám otevřela nové obzory v rovině turistiky, tábornictví a nabízí nám nespočet zajímavých regionálních i celostátních akcí.

Současnost

Programem v Klubce se snažíme dětem přiblížit základní osobnostně sociální návyky a vztah k přírodě.

Nabízíme dětem tradiční hodnoty, kterými se snažíme alespoň částečně konkurovat trendům moderní přetechnizované doby.

Učíme děti odpovědnosti, zvládat agresivitu, vážit si cizího majetku, respektovat druhé, vyrovnávat se s neúspěchy, nebát se spontánního projevu, sdělit bez ostychu svůj názor, respektovat druhé ve skupině a mnoho dalších sociálních a psychologických návyků, jejichž záměrem je kladně působit na zdravý rozvoj osobnosti.

Aktivity

Kromě pravidelných pátečních schůzek, kdy každé ze setkání trvá necelé dvě hodiny, pořádáme výlety, vícedenní výpravy do hor a do okolí našeho města.

V poslední době se čím dál víc účastníme akcí asociace ať už soutěžních, městských her či pochodů.

Dále se setkáváme na Mikulášských a vánočních besídkách, na zimních radovánkách na sněhu či na ledě a především jezdíme na letní tábory, které považujeme za vyvrcholení naší celoroční činnosti.

onas1
onas1
onas2
onas2
onas3
onas3
onas4
onas4

Přihlášení